Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viaSundaySmile SundaySmile
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakamizelka kamizelka
Reposted fromoski oski viaSundaySmile SundaySmile

A.Kotański "Canto"

Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Reposted fromgeneralizacja generalizacja
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viastonerr stonerr
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viaSpookie Spookie
1258 d803 500
Reposted fromxawery xawery
Reposted fromlinney linney
Reposted fromsz sz
3384 7e2b 500
Reposted fromfungi fungi viaLillith Lillith
8097 9845
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viadidlirnik didlirnik
5740 7089 500
Reposted fromtwice twice viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viakicak kicak
4658 cc64 500
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viaelentarie elentarie
7426 cd12 500
3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that your have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viamiodzio- miodzio-
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viakatanka katanka
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viakatanka katanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl