Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8951 4e18
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaSundaySmile SundaySmile
9850 0269
Reposted fromtoft toft viaSundaySmile SundaySmile
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaSundaySmile SundaySmile
7623 0dfb 500
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall
5986 ad2f 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
9482 6419 500
Reposted fromfungi fungi viadidlirnik didlirnik
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viadidlirnik didlirnik
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viadidlirnik didlirnik
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSundaySmile SundaySmile
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSundaySmile SundaySmile
6556 b159
Reposted frommuszynka muszynka
4916 9bed 500
Reposted fromPoooly Poooly viadidlirnik didlirnik
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaSundaySmile SundaySmile
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viadidlirnik didlirnik
3867 331e 500
Reposted fromwrong-suspect wrong-suspect viaatrament09 atrament09
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viaSundaySmile SundaySmile
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakamizelka kamizelka
Reposted fromoski oski viaSundaySmile SundaySmile

A.Kotański "Canto"

Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Reposted fromgeneralizacja generalizacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl